Авторизація
Шановний Гість
Ласкаво просимо!

Будь-ласка увійдіть у свій профіль, або зареєструйтесь скориставшись формою яка вказана нижчеЯкщо ви зареєстровані на сайті www.olexandrivka.info,
то для входу можна використати ті ж самі
е-мейл та пароль
Режим роботи
Понеділок - П'ятниця

-

Cубота

-

Неділя - Вихідний

Останній день місяця
Санітарний
Головна » Конкурси і проекти

Категорія: Конкурси і проекти | Переглядів: 7 | Додав: Адміністратор | Дата: 16.12.2020 | Коментарі (0)

Положення про Міжнародний дитячий конкурс-єднання «НА ОДНІЙ ХВИЛІ» І. Загальніположення 1.1. Основнимизавданнями Конкурсу є полікультурневихованнядітей та підлітків у дусі миру й толерантності; утвердженняпатріотичнихцінностей, переконань і поваги до своєїБатьківщини, власного народу, йогокультури, звичаїв та традицій; стимулюванняпізнавальноїактивності, самостійності у дітей та підлітків; спонуканняучасників до вивченнякультури, звичаїв та традиційіншихкраїн та народів; сприяння гуманному міжнародномуспілкуванню. 1.2. Мета Конкурсу — формування у дітей та підлітківкомунікативнихумінь, спрямованих на оволодіння системою національних і загальнолюдськихкультурнихцінностей; толерантного ставлення до іншихнародів, культур і традицій; вихованнявисокоїгромадянськоїсвідомості; сприяннянаціонально-патріотичномурозвиткуособистості, ідентифікації з державою, їїісторією, культурою. 1.3. Організаторами конкурсу є НаціональнабібліотекаУкраїни для дітей (далі — НБУ для дітей), НаціональнасекціяМіжнародної ради з дитячої та юнацької книги IBBY (далі — IBBY UA), Українськаасоціаціяпрацівниківбібліотек для дітей (далі — Асоціація). 1.4. Інформація про проведення Конкурсу оприлюднюється на офіційних веб сайтах НБУ для дітей, Міністерствакультури та інформаційноїполітикиУкраїни, на сайтах бібліотек для дітей — учасниць Конкурсу, а також у іншихзасобахмасовоїінформації. 1.5. Під час проведення Конкурсу обробкаперсональнихданихучасниківздійснюється з урахуваннямвимог Закону України «Про захистперсональнихданих» № 2297-VІ від 1 червня 2010 року. ІІ. Умови Конкурсу 2.1. У Конкурсіберуть участь діти з України, ближньогозарубіжжя та країнЄвросоюзу у 3-х віковихкатегоріях: читачі-учні 1-4 кл.; читачі-учні 5-8 кл.; читачі-учні 9-11 кл. 2.2. Конкурсніроботиготуються за такими напрямами: • Дитяча книга долаєкордони; • Майбутнєнашоїпланети; • Моя країнанамапісвіту; • Країнапочинається з тебе; • Про щомріютьдіти; • Діти за мир! 2.3. Конкурс проводиться з 16 травня (День Європи в Україні) по 16 листопада (Міжнародний день толерантності) 2020 року у три тури: перший – з 16 травня по 24 серпня на місцевомурівні; другий – з 25 серпня по 30 вересня на обласномурівні (для України); на загальнодержавномурівні (для бібліотекближньогозарубіжжя та Євросоюзу) третій – з 01 жовтня по 16 листопада (підсумковий). 2.4. Учасники Конкурсу кожноївіковоїкатегоріїготують плакат/малюнокзі слоганом, якиймає бути гарнооформленим, за змістом і жанром відповідатитеміавторськогобаченнямайбутньогосвоєїкраїни та миру у світі. 2.5. Плакат/малюнокмає бути виконаний на аркушах формату А3 для учасників Конкурсу з Україниабооцифрований і направлений в електронномувигляді (тільки для зарубіжнихучасників, які не маютьможливостінаправитиоригіналиробіт). 2.6. На Конкурс приймаютьсяіндивідуальні та колективніроботи. 2.7. Роботимаютьнадсилатисяіз коротким повідомленням про автора: прізвище, ім’я, дата народження, домашня адреса, електроннапошта, телефон; для колективнихробітдодати ПІБ керівникахудожньогогуртка. 2.8. До участіуконкурсі не допускаютьсяроботи, які не відповідаютьумовам, щовизначеніцимположенням. ІІІ. Організаційнийкомітет і журі Конкурсу 3.1. Для підготовки та проведення Конкурсу створюєтьсяголовнийОрганізаційнийкомітет. 3.2. Для проведенняпершого і другого турів Конкурсу в регіонахУкраїни, країнахближньогозарубіжжя та Євросоюзустворюютьсямісцевіорганізаційнікомітети та журі, склад якихзатверджується наказом директора обласної бібліотеки для дітейУкраїни та провіднихбібліотек для дітейкраїнближньогозарубіжжя та Євросоюзу. 3.3. Для визначенняпереможців у третьомутуріголовнийОрганізаційнийкомітетвизначає склад почесногожурі, до якоговходятьпредставникиорганізаторів Конкурсу, художники-ілюстратори, мистецтвознавці (за згодою). 3.4. За підсумкамироботимісцевіжурі та почеснежуріскладаютьпротоколи, якіпідписуються головою, секретарем та членами журі Конкурсу іззазначеннямзагальноїкількостіучасників та переможців. ІV. Визначення та відзначенняпереможців Конкурсу 4.1. Місцевіжурі Конкурсу підводятьпідсумки та визначають по одному переможцю у кожнійвіковійкатегоріїсередіндивідуальних та груповихучасників до 24 серпня 2020 року. 4.2. Конкурсніроботи другого туру з України, країнближньогозарубіжжя та Євросоюзунадсилаються разом із протоколами до головного Організаційногокомітету (03190, м. Київ, вул. Януша Корчака, 60, НаціональнабібліотекаУкраїни для дітей) ізпоміткоюМіжнародний дитячий конкурс-єднання «НА ОДНІЙ ХВИЛІ» не пізніше 02 жовтня 2020 року. Дата визначається за позначкою на поштовомуштемпелі. Роботи, надісланіпізнішевказаноїдати, не розглядаються. 4.3. Оцифрованіконкурсніроботи другого туру з країнближньогозарубіжжя та Євросоюзунадсилаються до головного Організаційногокомітету на електроннупошту library@chl.kiev.ua до 02 жовтня 2020 р. 4.4. Для переможців Конкурсу в кожнійвіковійкатегоріїсередіндивідуальних та груповихробітвстановлюються І, ІІ, ІІІ місця. 4.5. Головне журіоцінюєроботи, щонадійшливідмісцевихжурі, та до 16 листопада 2020 року визначаєпереможців. 4.6. Усіхучасників, конкурсніроботиякихпройшли у третійпідсумковий тур, буде відзначено Дипломами. V. Зберігання та публікаціяробіт, надісланих на Конкурс 5.1. Плакати/малюнки, надіслані на Конкурс, авторам не повертаються, а зберігаються у НБУ для дітей та можуть бути використані за згодою автора у їїподальшійроботі. 5.2. Результати Конкурсу узагальнюютьсявідповідним наказом почесногожурі та оприлюднюються на офіційномусайті НБУ для дітей та у фаховихдрукованихвиданнях. 5.3. За результатами Конкурсу готується «Альманах творчихробіт». 5.4. Плакати/малюнкипереможцівбудутьпрезентовані на Міжнароднійвиставці у посольствах країн-учасниць.
Категорія: Конкурси і проекти | Переглядів: 51 | Додав: Адміністратор | Дата: 21.07.2020 | Коментарі (0)

Шановні колеги ! Розпочався Всеукраїнський дитячий літературний конкурс «Творчі канікули-2019». Роботи надіслати в районну бібліотеку для дітей до 25 липня. Прошу Вас взяти участь в конкурсі, залучивши дані категорії користувачів, в номінаціях: 1. «Знайомтеся — це ми!»: Єлизаветградківська МБ ,Бандурівська СБ - читачі-учні (вихованці) 11-13 років. Бірківська СБ , Ясинівська СБ - читачі-учні (вихованці) 14-18 років. 2.«Так, я люблю Україну»: Бовтиська СБ, Букварська СБ - читачі-учні (вихованці) 11-13 років. Вищеверещацька СБ , Триліська СБ - читачі-учні (вихованці) 14-18 років. 3. «Природа — джерело натхнення та краси» : Івангородська СБ - читачі-учні (вихованці) 11-13 років. Красносілківська СБ, Голиківська СБ - читачі-учні (вихованці) 14-18 років. 4. «І в кожному із нас уже живе філософ!»: Любомирська СБ - читачі-учні (вихованці) 11-13 років . Михайлівська СБ, Красносільська СБ - читачі-учні (вихованці) 14-18 років. 5. «Моя майбутня професія»: Несватківська СБ - читачі-учні (вихованці) 11-13 років. Новоосотська СБ, Підлісненська СБ - читачі-учні (вихованці) 14-18 років. 6. «Безмежний світ моєї уяви»: Поселянівська СБ - читачі-учні (вихованці) 11-13 років . Родниківська СБ, Розумівська СБ - читачі-учні (вихованці) 14-18 років. 7. «Далі буде? Ні, «далі» — вже є!»: Соснівська СБ , Ставидлянська СБ, - читачі-учні (вихованці) 11-13 років. Староосотська СБ, Цвітненська СБ - читачі-учні (вихованці) 14-18 років. Учасники Конкурсу кожної вікової категорії готують прозовий або поетичний твір, який за темою відповідає певній номінації. Творчі роботи надсилаються в електронному вигляді обсягом не більше 10 сторінок у форматі Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, 12 розмір, 1,5 міжрядковий інтервал, усі поля – 1,5 см, сторінки формату А-4 на електронну адресу районної бібліотеки для дітей : olexlitlelibrary@i.ua Учасники-автори зазначають свої дані (ПІБ, вік, домашню адресу, контактний телефон) на останній сторінці конкурсної роботи та окремим файлом прикріплюють своє фото у форматі JPG На Конкурс приймаються тільки індивідуальні роботи. КОРОТКО ПРО НОМІНАЦІЇ 1. «Знайомтеся — це ми!» Що ми чекаємо від вас у цій номінації? А саме вас і чекаємо. Таких різних за характером, із різними уподобаннями, зі шкільними історіями, ми хочемо подивитися на вас — сучасних дітей — очима ваших ровесників. Можливо це допоможе дорослим краще зрозуміти ваші пріоритети, а, можливо, читаючи ваші твори, вони (ми) згадаємо і своє дитинство? 2. «Так, я люблю Україну» Ми вважаємо, що у цьому розділі будь-які рамки зайві. Так. Ми її любимо! І для кожного з нас є щось своє сильне та тендітне, те, що викликає радість та надію, і те, що є і залишиться драматичним, сумним у нашій любові до України. Вона у всіх на вустах. Але для нас — завжди у серці. 3. «Природа — джерело натхнення та краси» Тут відкриваємо безмежний простір для ліриків, яких надихає природа рідного краю (і не тільки рідного), для тих, хто вміє розрізняти тихенький голос листя у шелесті вітру. Малювати пейзажі без пензля та олівця… Отже, ви зрозуміли — природа і ще раз природа. 4. «І в кожному із нас уже живе філософ!» Може, правда, ще зовсім маленький і несміливий, але він так прагне розповісти про власне відчуття світу, про розуміння сенсу та мети життя, поділитися своїми думками вголос. Ласкаво просимо і чекаємо від вас твір (поезію), роздум (можна у віршах) про… А про все, що вас турбує, про все, що не дає вам зоряними ночами спати. 5. «Моя майбутня професія» Досить серйозно. Ви вже задумувалися про те, ким станете? Так щоб дійсно вибрати те, що потрібно саме вам. А може ви якраз у цей момент обираєте, що саме стане вашим основним заняттям у дорослому житті? Поділіться з нами, нам СПРАВДІ дуже цікаво! 6. «Безмежний світ моєї уяви» Тут ніби все зрозуміло? Це все — ваша уява! Казки, фентезі, вигадки. Ніяких меж. Ваша сміливість, ваші світи, ваші найпримхливіші мрії можуть здійснитися у ваших оповіданнях. 7. «Далі буде» ? Ні, «далі» — вже є!» Тут ми чекаємо на справжніх книгоманів, які так вживаються у літературні сюжети та книжкові пригоди своїх улюблених героїв, що перегортаючи останню сторінку книжки, зітхають — а як же так!! Хочу ще…!!! Хочу більше пригод, хочу знати, що сталося далі з моїми улюбленими героями! Фанфік? Так! Отже, улюблена книга, улюблені герої … і ваше продовження!!
Категорія: Конкурси і проекти | Переглядів: 208 | Додав: Адміністратор | Дата: 04.06.2019 | Коментарі (0)

Підведені підсумки обласного туру Всеукраїнського дитячого літературного конкурсу «Творчі канікули», який проводився 20 червня - 1 вересня 2017 року Кіровоградською обласною бібліотекою для дітей ім. Т. Г. Шевченка за підтримки департаменту культури, туризму та культурної спадщини Кіровоградської обласної державної адміністрації. Юні читачі бібліотек сіл, селищ і міст області, під час літніх канікул, активно долучилися до творчого конкурсу. Оргкомітет бібліотеки отримав від дітей 11-18 років 120 творів – 71 прозовий і 49 поетичних. За Умовами конкурсу необхідно було визначити 14 кращих творів у двох вікових категоріях 11-13 і 14-18 років та 7 номінаціях (по одній роботі-переможцю у кожній номінації). Обласне журі розглянуло та визнало кращими 13 робіт, які надіслані до Національної бібліотеки України для дітей (м. Київ) для участі у другому підсумковому турі Всеукраїнського конкурсу, серед них - вікова категорія 11-13 років, номінації: - «Так, я люблю Україну!» – Лушпай Олена, 12 років, смт Олександрівка; - «Безмежний світ моєї уяви» – Штим Владистав, 11 років, смт Олександрівка; Вітаємо переможців та бажаємо перемоги у всеукраїнському турі.

Категорія: Конкурси і проекти | Переглядів: 529 | Додав: Адміністратор | Дата: 08.09.2017 | Коментарі (0)

З метою формування у дітей та підлітків патріотичних почуттів, розвитку естетичної свідомості, створення умов для реалізації їх творчих здібностей та талантів, з 20 червня по 01 вересня 2017 року на Кіровоградщині проводиться обласний етап Всеукраїнського дитячого літературного конкурсу «Творчі канікули». Конкурс проводиться у два тури (1-й – на обласному рівні, 2–й у м. Києві – з 1 вересня по 30 вересня). Конкурс проводиться в електронному форматі. У Конкурсі беруть участь діти з усіх областей України у 2-х вікових категоріях: читачі-учні (вихованці) 11-13 років; читачі-учні (вихованці) 14-18 років. Учасники Конкурсу кожної вікової категорії готують прозовий або поетичний твір, який за темою відповідає певній номінації. Конкурс проводиться у 7 номінаціях: «Знайомтеся — це ми!» «Так, я люблю Україну» «Природа — джерело натхнення та краси» «І в кожному із нас уже живе філософ!» «Моя майбутня професія» «Безмежний світ моєї уяви» «Далі буде? Ні, «далі» — вже є!» Олександрівський район на обласному етапі Всеукраїнського дитячого літературного конкурсу «Творчі канікули» представлятимуть: Владислав Штим, Карина Воропай, Олена Лушпай, Дарія Костенко, Олександр Баклан.
Категорія: Конкурси і проекти | Переглядів: 548 | Додав: Адміністратор | Дата: 10.08.2017 | Коментарі (0)

   Бірківська сільська бібліотека в рамках Національного проекту “Україна читає дітям” провела свято-зустріч “Читаюча людина – успішна людина». На зустріч запросили Вікторенко Надію Андріївну, вчителя української мови та літератури, яка розповіла дітям про родинну реліквію «Кобзар» Т.Г.Шевченка, який подарували їй батьки ще в дитячі роки (1960 року видання), з яким вона не розлучається і нині. Саме батьки привили їй любов до книжки. Розповіла Надія Андріївна і про перші читацькі кроки та як полюбляла засиджуватися у бібліотеці . У дитинстві , як і всі діти дуже любила казки. Маленькі читачі з захопленням слухали розповідь про перші книги та казки. Прочитала Надія Андріївна дітям свої улюблені вірші Т.Г. Шевченка "Заповіт", уривок з поеми "Наймичка", "Садок вишневий коло хати", "Мені тринадцятий минало" та інші. Та особливе місце в її житті займав «Кобзар», якому завдячує в житті, який навчив її бути сильною, мудрою, любити свій народ, свою землю, свою Україну. Книги допомагають їй і сьогодні в професійній діяльності. Вона є автором методичних розробок уроків. ЇЇ досвід використовують на уроках української літератури вчителі області. Завдяки книгам вона досягла значних успіхів у своєму житті. Вікторенко Н. А. є відмінник освіти України, за сумлінну працю нагороджена грамотами Міністерства освіти України. Книги і зараз дають їй неоціненну духовну силу й естетичну насолоду. Без книги вона просто не була б такою якою вона є. Вікторенко Н.А. побажала, щоб діти більше читали, любили і поважали книгу. «Хто хоче досягнути успіхів у житті полюбіть книжку і не розлучайтеся з нею. Вона ваш порадник і друг» – сказала вона закінчення заходу . Діти подякували їй за цікаву розповідь

   Розуміївська сільська бібліотека провела в рамках проекту зустріч юних читачів бібліотеки на ігровому майданчику з вчителем літератури Оксаною Іванівною Лисенко, яка читала дітям одну з найулюбленіших її казок Г.Х.Андерсена «Кресало».

Категорія: Конкурси і проекти | Переглядів: 702 | Додав: Адміністратор | Дата: 10.08.2017 | Коментарі (0)

   В рамках Національного проекту "Україна читає дітям" Несватківська сільська бібліотека Олександрівського району провела зустріч з Оленою Миколаївною Толкач (завідуючою Несватківським сільським клубом, солісткою Олександрівського РБК). Запрошена гостя розповіла про свою улюблену поетесу Лесю Українку та її твори. Під час бесіди було обговорено з дітьми різноманітність тем творів великої поетеси. Обговорено також популярний твір Лесі Українки "Лісова пісня" де показано зображення світу людини й світу природи в їх гармонійних і суперечливих взаєминах, оспівування краси людських взаємин, пориву до щастя, незбагненної сили великого кохання. В Михайлівській сільській бібліотеці Олександрівського району відбулася зустріч з завідуючою Михайлівським сільським будинком культури Карімовою Іриною Анатоліївною, вона пропрацювала в Михайлівському сільському будинку культури 10 років, розвиває таланти села. Привітала дітей з участю в акції і розпочала свою розповідь такими словами: "Гадаю, особливо представляти вам цього письменника не треба. Варто лишень назвати його прізвище - Всеволод Нестайко!" На обличчях дітей з явилися усмішки, тому що всі вони не один раз читали цікаві, фантастичні розповіді цього автора. Ірина Анатоліївна розповіла коротко розповіла про улюбленого письменника, а також про свою улюблену повість-казку "В Країні Сонячних Зайчиків", про живого зайчика з довгими вушками та його лісовими друзями, про їхні лісові пригоди. Дітлахи навперебій доповнювали її розповідь, тому що всі читали цю повість-казку і навіть самі зачитували уривки з книги. На завершення Ірина Анатоліїївна побажала всім дружити і дорожити дружбою, як навчає книга, поважати і допомогати один одному, як це робили лісові мешканці, і бути веселими. Напередодні Шевченківських днів в Любомирській сільській бібліотеці Олександрівського району відбулася цікава і захоплююча зустріч учнів-читачів з вчителем Вищеверещаківської філії Наталією Григорівною Годованець. В цій пізнавальній зустрічі дітей було ознайомлено з історичними фактами життєвого шляху Т.Г. Шевченка. Вчитель Наталія Григорівна зачитала напам’ять свій улюблений вірш «Село» з Малого Кобзаря. Цей вірш вона вивчала ще в шкільні роки. І він припав її до душу ще будучи дитиною, тому що все своє життя вона прожила в селі . І краєвиди рідного села не можуть нікого залишити байдужими. Діти підтримали її і також зачитали вірші які вони вивчали в школі «Садок вишневий коло хати», «Тополя», «Думи мої думи», «Вітер з гаєм розмовляє». Зустріч завершилася загальним декламуванням вірша «Заповіт» .

Категорія: Конкурси і проекти | Переглядів: 539 | Додав: Адміністратор | Дата: 10.08.2017 | Коментарі (0)

УМОВИ проведення в області Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «КНИГОМАНІЯ-2017».

Категорія: Конкурси і проекти | Переглядів: 680 | Додав: Адміністратор | Дата: 03.03.2017 | Коментарі (0)

7 квітня в районній бібліотеці для дітей відбувся районний етап Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія – 2016» серед учнів 6-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів району. Учасники районного туру, яких було 20 осіб, показали свої знання класичної та сучасної дитячої літератури під час проведення ряду конкурсів, вікторин, відповідей на анкети. Члени журі обрали двох переможців, які будуть представлять наш район на третьому етапі конкурсу в обласній бібліотеці для дітей ім..Т.Г.Шевченка 21 квітня.

Категорія: Конкурси і проекти | Переглядів: 608 | Додав: Адміністратор | Дата: 08.04.2016 | Коментарі (0)

1 2 3 »
© Офіційна сторінка Олександрівської районної бібліотеки для дітей.
Створена на базі Олександрівського інтернет-порталу www.olexandrivka.info

Розповісти друзям про сайт:

Сайт та інформація на сайті належить
Олександрівській районній бібліотеці для дітей.
При використанні будь-якого матеріалу посилання на сайт обов'язкове

Гостьова книга Зворотній з'язок Форум


Наша адреса:
вул. Леніна 58А
смт. Олександрівка
Олександрівський район
Кіровоградська область

Наша електронна скринька:
olexlitlelibrary@rambler.ru

Наш телефон:
8(05242)3-20-47