Авторизація
Шановний Гість
Ласкаво просимо!

Будь-ласка увійдіть у свій профіль, або зареєструйтесь скориставшись формою яка вказана нижчеЯкщо ви зареєстровані на сайті www.olexandrivka.info,
то для входу можна використати ті ж самі
е-мейл та пароль
Режим роботи
Понеділок - П'ятниця

-

Cубота

-

Неділя - Вихідний

Останній день місяця
Санітарний
Роль і місце бібліотек у формуванні національної свідомості, патріотичному вихованні підростаючого покоління...
Головна » 2015 » Червень » 24 » Роль і місце бібліотек у формуванні національної свідомості, патріотичному вихованні підростаючого покоління...

09:26
Роль і місце бібліотек у формуванні національної свідомості, патріотичному вихованні підростаючого покоління...

(Консультація - порада сільським бібліотекарям) Ідея громадянськості залишається однією з основоположних під час становлення будь-якої держави. Тому для сучасного бібліотечного закладу найактуальнішою є проблема виховання юних громадян, які мають розвинені громадянські цінності та чесноти. І дуже важливо, щоб наші діти були підготовлені до активної участі у цьому процесі. Дошкільний період – найбільш сприятливий для формування громадянських рис особистості. Саме в дошкільному віці відбувається початковий етап соціальної адаптації дитини до умов життя в товаристві незнайомих людей. У зв’язку з цим перед бібліотекарями постає завдання: формувати первинні прояви майбутнього громадянина, забезпечити входження дитини в природній світ, традиції українського народу. Громадянське виховання складається з багатьох компонентів, формування яких часто відносять до певних видів виховання: патріотичного, морального, правового, екологічного тощо. Воно покликане формувати патріотів Батьківщини, здатних до творчої діяльності, особистісної самореалізації, свідомого соціального вибору. Основою системи є ознайомлення дітей з основними статтями Конституції України, з положеннями Конвенції про права дитини, Декларації прав дитини. Розвиток у дітей щодо необхідності дотримуватися правових обов’язків – важлива умова підвищення ефективності профілактики негативних навичок, пропаганди засад здорового способу життя. Традиційними проблемами морального виховання є питання формування у дітей початкових уявлень про норми моралі, що регулюють ставлення людини до інших людей, її діяльності, до самої себе, а також перетворення цих норм у засоби самостійної регуляції поведінки та взаємин з людьми, які її оточують. Актуальними проблемами морального виховання є також і власне формування гуманного ставлення до навколишнього, виховання колективістської спрямованості поведінки, працелюбності, морально-вольових якостей (відповідальності, чесності, скромності тощо). Посилюється інтерес і до соціальних аспектів виховання дітей у зв’язку із соціально-політичними змінами в житті суспільства та необхідністю готувати дітей до них. Такі якості, як уміння керувати своєю поведінкою і способами спілкування, здатність вибору адекватної поведінки, орієнтації у нових обставинах, відчуття свого місця серед інших людей, є сферою соціального розвитку дитини. В наш час шалених обертів набирає спрага таких духовних орієнтирів як моральність, чистота мислення і серця, культура і духовність. І надзвичайно важливо сьогодні дати дітям, маленьким громадянам України, уявлення про державу, закон, права та обов’язки, формувати людські чесноти. Зміст цієї роботи визначається з урахуванням віку дітей, кола їхніх знань, психічних особливостей, національної своєрідності, умов побуту та навколишнього середовища. Ефективність патріотичного виховання дошкільників досягається використанням різних методів, які умовно поділяються на дві групи. Перша група – це вербальні та наочні методи, спрямовані на формування в дітей суспільних уявлень, моральних суджень, оцінок. До них належать спостереження й екскурсії, зустрічі з героями війни та праці, розповіді вихователя, бесіди, читання художньої літератури, розгляд картинок, ілюстрацій до книжок, зразків декоративно-прикладного мистецтва різних народів, перегляд діа- і кінофільмів, прослуховування музики, пісень, проведення рухливих ігор. Друга група методів забезпечує набуття дітьми практичного досвіду з основ громадянської поведінки в процесі безпосереднього пізнання явищ і подій навколишнього суспільного життя та спілкування з дорослими і ровесниками в різних видах цілеспрямованої творчої діяльності дітей. До цієї групи належать методи залучення дітей до посильної суспільно корисної праці, привчання до основ громадянської поведінки, відтворення побаченого і сприйнятого в творчій діяльності. Успіхи виховання у дошкільників початкових форм громадянсько-патріотичних почуттів забезпечується засвоєнням цих методів і їх тісною взаємодією. Для формування в дітей початкових соціальних і громадянських уявлень, моральних суджень і оцінок потрібно насамперед накопичити в них конкретні враження про навколишнє життя, збагатити їх певними знаннями про суспільні явища, події, громадянську поведінку людей. Лише на цій основі у дітей виховуються перші почуття, які поступово перетворюються в осмислене і обґрунтоване ставлення до навколишнього. Висновки про рівень сформованості у дітей громадянсько – патріотичних почуттів можна зробити, з’ясувавши ставлення дітей до суспільних подій та явищ і мотиви виконання ними суспільно корисних справ. Показником у ставленні до суспільних подій і явищ можуть бути їхні відповіді на слідуючі запитання анкети бібліотекаря: 1. Як ти розумієш вислів «твій рідний дім»? 2. За що ти любиш свій дім, батьків і пишаєшся ними? 3. Як називається місто в якому ти живеш? 4. Що б ти показав у твоєму місті хлопчику чи дівчинці, які вперше сюди приїхали? 5. Розкажіть, як трудяться люди нашого міста, що вони роблять? 6. Які великі будови в нашій країні ти знаєш? 7. Як називається наша Батьківщина? 8. Як називається столиця нашої Батьківщини? 9. За що всі українські люди нашої держави люблять місто Київ? 10. Які міста України ти знаєш? 11. Чому український народ відзначає день Незалежності України? 12. За що ми шануємо українську армію? 13. Які роди військ ти знаєш? 14. Що роблять солдати в лавах української армії в мирні часи? 15. Як наші люди вшановують пам’ять загиблих героїв? 16. Чому наші люди відзначають день Захисника Вітчизни? 17. За що ти любиш свій рідний край? Дошкільний вік – важливий період формування духовності особистості. Саме в цей період закладаються основи формування духовності, почуттів, сприймання світу, усвідомлення свого «Я». Яскраві враження від краси рідної природи, творчої праці людей, героїчних вчинків українського народу сприяють вихованню в дітей любові до сім’ї, українського народу, до рідної Батьківщини. Хочеться звернути вашу увагу на те, що краєзнавчу діяльність бібліотеки можна розглядати як один з провідних компонентів системи патріотичного виховання дітей та юнацтва. Звернення до архівних документів, матеріалів краєзнавчих музеїв, періодичних видань, місцевих жителів - носіїв інформації про порівняно недавнє минуле - все це допоможе пізнати історію рідного краю, полюбити його природу, зрозуміти ті життєві процеси, культурні традиції, якими жили і живуть його люди. Звернення до духовної спадщини минулого набуває нового дихання, коли молоде покоління долучається до традиційних народних свят, обрядів, звичаїв, народних промислів і ремесел. І тут на допомогу приходить книга. В книгозбірнях доречно створити міні-музеї та кімнати історії, які стануть центрами відтворення регіональних та локальних традицій; видавати інформаційні, бібліографічні списки, організовувати презентації книг, формувати теки, здійснювати пошукові розвідки, проводити фотоконкурси, вікторини, краєзнавчі подорожі, краєзнавчі брейн-ринги, народознавчі турніри, літературні свята, краєзнавчі уроки, години народознавства тощо. Важливе місце у громадянському вихованні мають займати заходи з популяризації знань про права і обов’язки підлітків, зокрема: правові лабіринти, брейн-ринги, «круглі столи», онлайн-конференції. Радимо проводити бесіди, вікторини, конкурсно-пізнавальні програми, літературно-музичні зустрічі, свята національних символів - Герба, Прапора та Гімну, Дні військової слави і приурочені до них виставки, літературні вечори, екскурсії до музеїв, знайомство з пам'ятними місцями міста, краю, країни, рольові ігри: "Шкала цінностей і прав людини", "Юридичний волейбол", тренінги "Третій сектор", "Роль громадянського суспільства у розвитку соціальних ініціатив", мозковий штурм "Чаша ідей". Усім відомо, що до підліткового злочину частіше всього призводять моральні вади. Наркоманія, алкоголізм, жадоба до наживи – все це вірні супутники злочинності. До цієї проблеми бібліотекарі повинні підходити дуже уважно. У межах акцій “АнтиСНІД”, “Антинаркоманія”, “Життя без паління” за участю фахівців правоохоронних органів, наркологічних служб, органів охорони здоров’я, рекомендуємо провести: ток-шоу “Молодь проти наркоманії і СНІДу”, години спілкування “Тривоги юної пори”, уроки співчуття “Що б я розповів другові аби застерегти його від наркотиків” (за участю колишніх наркоманів, волонтерів), профілактичні бесіди “Серйозна розмова про тютюнопаління” (за участю лікарів наркодиспансеру). Широкого розголосу мають набути такі інтерактивні форми роботи, як: уроки-застереження “Наркомани проти наркоманії”, діалоги-суперечки “Що ж ти, хлопче, наробив, тютюн легені твої з’їв”, уроки здоров’я “Бути здоровим - до снаги”, заняття-тренінг “Шляхи проникнення СНІДу”. Необхідно створювати на базі бібліотек пункти з психологічної та правової допомоги дітям, юнацтву, молодіжні клуби “Дай руку, підлітку”. Унікальність таких клубів полягає в його головній меті – не контролювати дітей і підлітків, а допомагати їм вийти з тієї ситуації, в якій вони опинилися. Доречно провести засідання на теми: “Бережи честь змолоду”, “Безробіття, або Як можна заробити гроші, щоб не просити у батьків”, “Перш за все, ти – людина”, “Як бути милосердним”, “Не помились у виборі шляху”, “Що є любов?”, “Ми і наші права”. На зустрічах за чашкою чаю можуть обговорюватися та вирішуватися нагальні проблеми: де можна продовжити навчання, як знайти роботу, як уберегтися від наркотиків, впливу злочинного світу? З кожним роком урізноманітнюється робота бібліотек із соціально-правової адаптації вразливих категорій молодих користувачів: дітей-сиріт, підлітків-інвалідів, дітей із неблагополучних сімей. Спільно з райвиконкомами та районними товариством Червоного Хреста за допомогою спонсорських внесків приватних структур радимо провести благодійні свята новорічного та різдвяного циклу, до Міжнародного дня захисту дітей, цикл благодійних акцій “Низький уклін вам, матері” до Дня сім’ї та Дня матері, День боротьби з бідністю “Але нема в житті напівціни, але нема в житті напівлюбові” за участю представників громадських організацій, Спілки українок, районного відділу у справах сім’ї та молоді. Пропонуємо провести бібліотечні тренінги на правову тематику: «Сімейне право. Права дитини. Здоровий спосіб життя», «Чарівний трикутник», «Попередження торгівлі людьми». Саме в ключі морально-правового виховання пропоную провести диспут на тему: „Що означає відчути себе громадянином своєї Держави?” (для учнів 8-х – 9-х класів). Примірний перелік запитань: Що значить для Вас особисто бути патріотом своєї Батьківщини? Я є громадянином України, тому що... Ви знаєте слова Гімну України? (процитуйте) Дбати про краще майбутнє – це обов’язок... Кого? Серед життєвих цінностей для Вас найважливіші... Ваш ідеал Людини і Громадянина... Загальнолюдські цінності це... Як Ви вважаєте, для того, щоб залишити слід на землі, що потрібно встигнути зробити?.. Відчуття гордості за власний народ, націю роз’єднує, чи навпаки об’єднує людей? Національна толерантність: за і проти. Значна робота в сільських бібліотеках повинна проводитись в рамках сьогоднішніх подій на Сході нашої країни. Бібліотеки зобов’язані зосередити свою роботу на висвітленні подій, що відбуваються в зоні АТО, підтримати політику держави в організації захисту територіальної цілісності України. В кожній філії повинна бути викладка літератури або розділ на виставці “Вісті з передової”, на якій мають бути представлені найсвіжіші матеріали з періодики. Актуальною буде книжкова виставка “Хто за свободу вийшов проти смерті, тому немає смерті на землі”. Розділи виставки: --Українська святиня — Запорізька Січ --Україна в роки Другої світової війни. --Хроніка війни. Останні події в зоні АТО. --Україна — єдина країна. Книжкова виставка “Не здолати Україну”. Розділи виставки: --Захист України — обов’язок кожного громадянина. --Стан душі — волонтер. --Пам’ятаймо імена героїв --Боже, Україну збережи! Господи, помилуй нас!. Пріоритетну роль відіграють активні форми популяризації літератури : дискусії “Кому потрібна ця війна?”, “Захист України — обов’язок кожного громадянина?”, Чи достатньо одного патріотизму для захисту України?”, обговорення проблемних статей з періодики “Фронтовий щоденник”, цикл бесід “Вісті з фронту”, викладка літератури “Хроніка подій в зоні АТО”, уроки мужності в школах “Гірко плаче Україна за своїми синами”, на які запросити учасників АТО, їхніх батьків, побратимів. Активно відстоювати свою громадянську позицію на вуличних акціях, флеш-мобах, акціях підтримки , протесту. Для найменших користувачів бібліотек організувати конкурси малюнків на асфальті “Війна очима дітей”, участь в акціях “Напиши листа воїнові”, “Намалюй малюнок солдатові”. Крім того, рекомендую: • експрес - виставка «Україна - понад усе» оформити з метою оперативного інформування через публікації періодичних видань про воєнні дії на сході країни • виставка – плакат «Моя Батьківщина - рідна Україна» може стати справжньою окрасою читальної зали до Дня Незалежності , в оформленні виставки можуть взяти участь юні художники вашого села, селища. • година історичної пам’яті «Мрію, щоб світ був з війною не знайомий» • урок мужності : «З Україною в серці: від помаранчевої революції до революції гідності» • книжкова виставка – реквієм «На варті наших душ Небесна Сотня» • Інтелектуальний турнір «Ігри патріотів Кіровоградщини» • Інформаційний кошик «Я – громадянин і патріот держави» • Інформіна «А Сотню вже зустріли небеса...» (по сторінках преси) • Благодійний ярмарок «Підтримай солдата» • Експрес-виставка «За честь, за долю, за українську волю» • Година державності «Святиться твоє, Україно, ім’я» • Розваги, конкурси, змагання «З козаків візьмемо приклад», «Де козак там і слава», «Дон Доном, а найкраще дома», «До булави треба й голови» • Історичний екскурс «Доти буде Україна, поки будуть козаки». • акцію «Подаруй малюнок миру солдату», мета якої – підняття бойового й патріотичного духу наших українських військових, моральна підтримка. • Фото-виставка "Тобі, Україно моя, і перший мій подих, і подих останній...", у якій бібліотекарі повинні продемонструвати фото реальних подій, які відбуваються на сході України. • До Дня Гідності та Свободи урок гідності «Криниця національної гідності». • урок політичної свідомості «У Революції Гідності – доля народу» • виставка-подія «Україна – держава свободи і єдності» • патріотична година «Моя Батьківщина - незалежна Україна» • урок мужності "Між життям і смертю" до дня вшанування роковин трагічних подій на майдані та учасників АТО. • віртуальний флеш-моб «З любов’ю до України»! Сьогодні вся Україна гуртується в допомозі нашим захисникам. Допомога різноманітна. Не повинні стоять осторонь і бібліотеки разом зі своїми читачами. Можна організувати в селі доброчинну акцію «Книга на передову!», а також разом із дітьми робити янголят-охоронців та писати листа для військових. Важливим чинником національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді є система роботи зі збереження народних звичаїв та обрядів українського народу. Прикладом такої роботи є проведення фольклорно-етнографічного фестивалю «Дитинства пісня Великодня», Необхідно передбачити широкий спектр інформаційних форм роботи. Актуальними є інформаційні місячники, декади, тижні громадянської тематики, предметні дні, дні нової книги тощо. Бібліотечний фонд необхідно розкривати за допомогою книжкових виставок, тематичних полиць: “Конституція – паспорт держави”, “Ми – українці”, “В родиннім колі ми усі єдині”, “Колись історія назве наш час народженням людини”, “Мій отчий край ні в чому не повторний”, “Держава. Молодь. Закон”, “Україна: утвердження незалежної держави” та інші. Застосування наведених форм і методів громадянського виховання повинно формувати в особистості поведінкові норми, що включають в себе вміння міркувати, аналізувати, ставити запитання, шукати власні відповіді, критично та всебічно розглядати проблему, робити власні висновки, брати участь у громадському житті, здатність орієнтуватися і адаптуватися в нових соціальних умовах, захищати свої інтереси, поважати інтереси і права інших.

Категорія: Консультації і поради | Переглядів: 1638 | Додав: Адміністратор | Рейтинг: 3.0/3
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
© Офіційна сторінка Олександрівської районної бібліотеки для дітей.
Створена на базі Олександрівського інтернет-порталу www.olexandrivka.info

Розповісти друзям про сайт:

Сайт та інформація на сайті належить
Олександрівській районній бібліотеці для дітей.
При використанні будь-якого матеріалу посилання на сайт обов'язкове

Гостьова книга Зворотній з'язок Форум


Наша адреса:
вул. Леніна 58А
смт. Олександрівка
Олександрівський район
Кіровоградська область

Наша електронна скринька:
olexlitlelibrary@rambler.ru

Наш телефон:
8(05242)3-20-47